Khung tranh canvas 40X40Cm

Mã sản phẩm: QA0302

Thương hiệu: UBL

99,000₫

Khung tranh canvas 40X40Cm

Khung tranh Canvas dùng để vẽ tranh sơn dầu, hoặc in tranh. 

Khung được làm từ Canvas - một chất liệu đặc biệt dành riêng tranh sơn dầu cũng như  cho in tranh .

Sản phẩm liên quan