Bảng Tên Cây Trồng Màu Trắng 40 Cái 9X1.2cm
Bảng Tên Cây Trồng Màu Trắng 40 Cái 9X1.2cm

Bảng Tên Cây Trồng Màu Trắng 40 Cái 9X1.2cm

Mã sản phẩm: OT0287

Thương hiệu: UBL

29,000₫

  • Dùng để ghi chú tên của các loại cây trồng
  • Có thể trang trí tạo kiểu và dán nhãn trang trí theo sự sáng tạo riêng
  • Bộ có 40 bảng tên 9x1.2cm


Bảng Tên Cây Trồng Màu Trắng 40 Cái 9X1.2cm

  • Dùng để ghi chú tên của các loại cây trồng
  • Có thể trang trí tạo kiểu và dán nhãn trang trí theo sự sáng tạo riêng
  • Bộ có 40 bảng tên 9x1.2cm

Sản phẩm liên quan